POLİTİKALARIMIZ

DOEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

Şirketimizde üretilen her türlü bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;

• Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,

• Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

• Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,

ana politikalar olarak belirlenmiştir.SMARTIS INTERACTIVE